csütörtök, 01 január 2009 17:15

Szabályzat

Írta:
I. A virtuális repülőbázis célja

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis (továbbiakban Repülőbázis) egyrészt otthont kíván nyújtani azoknak, akik az online repülést egy olyan baráti társaságban szeretnék művelni, ahol meglévő ismereteiket bővíthetik és a csoportban való repülés – mégha virtuális is – élményével gazdagodhatnak, másrészt hozzá szeretnének járulni a magyar online társadalom repülőszimulátor ágának fejlődéséhez. Névadójával, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázissal, valamint támogatójával, a JETfly-al folyamatosan tartja a kapcsolatot, népszerűsíti tevékenységüket, és lehetősége szerint segíti azok munkáját.

II. Szervezeti felépítés

A Repülőbázis szervezeti felépítésében követi a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis mintáját. Virtuális kiképzési repülések és bevetések alkalmával érvényesülnek a szigorú katonai hierarchián alapuló irányítási és végrehajtási módok, egyéb esetekben azonban a Repülőbázis baráti társaságként érti magát, így az általános társas érintkezés írott és íratlan szabályait tartja magára nézve kötelezőnek. A Repülőbázis szervezeti felépítését az Állománytábla tartalmazza.

III. A tagok jogai

A Repülőbázis tagja tetszőleges alkalommal és gyakorisággal részt vehet bármilyen jellegű közös online repülésen és egyéb közös programokon. Használhatja a Repülőbázis Teamspeak szerverét, a tárhelyként funkcionáló FTP szerverét, és az online repülések kiszolgálására fenntartott szerverét. Nick-jéhez viselheti az „59th” előtagot. Tagja lehet más, nem repüléssel foglalkozó csapatoknak, klánoknak, stb. Beosztástól és rendfokozattól függetlenül megilleti a tisztelet és a tolerancia a Repülőbázis többi tagjától.

IV. A tagok kötelességei

A Repülőbázis tagja köteles mind online, mind hagyományos értelemben vett közös programokon úgy viselkedni, hogy azzal mások szórakozását ne rontsa, a hangulatot ne rombolja. Alapvető elvárás a mások iránti tisztelet és tolerancia. Kiképzési repüléseken és virtuális bevetéseken szem előtt kell tartania a feladat csapatmunka jellegét, és a sikeres végrehajtás érdekében egyéni elképzeléseinek megvalósítását alá kell rendelnie e követelménynek. A tag köteles elméleti és gyakorlati tudását folyamatosan növelni, szükség esetén pedig társait is segíteni a „szakmai” fejlődésben. Olyan online repüléseken, amelyeken nem csak a Repülőbázis tagjai vesznek részt, különös figyelmet köteles fordítani a kulturált viselkedésre, a játék tisztaságára, és arra, hogy tudásának száz százalékát nyújtsa. Fórumokon, vagy bármely más helyen, ahol a Repülőbázist képviseli, vagy a saját véleményét az „59th” előtagú nick-je alatt tárja a nyilvánosság elé, úgy kell ezt megtennie, hogy az összhangban legyen mind az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, mind az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis által képviselt értékekkel és a civilizált közlési formákkal. A tag köteles anyagilag hozzájárulni az olyan jellegű kiadásokhoz, amely olyan áru vagy szolgáltatás beszerzését illetve igénybe vételét célozza, amely a Repülőbázis javát, fejlődését, kényelmét, stb. szolgálja, azt a tagok többsége megszavazta, és amely nem jelent ésszerűtlenül nagy terhet egyetlen tagra nézve sem.

V. Tagok felvétele

A Repülőbázisnak nem célja, hogy kezdő vagy nagyon kevés gyakorlattal rendelkező tagok képzését felvállalja, de ugyanakkor nem elvárás a profi színvonalú virtuális repülőtudás és harci tapasztalat sem.

A felvételi eljárás első lépése:
Egy olyan elméleti és gyakorlati vizsga, amely a jelentkező repüléssel kapcsolatos elméleti
tudását, a "Lock On” szimulátor orosz repülőgépeinek és fegyvereinek kezelését, az alapvető műszerek ismeretét és az általuk adott információk értelmezését, valamint a legfontosabb harci eljárásokban való jártasságot méri fel. Sikeres vizsgát követően a jelentkező megkezdheti a felkészülést annak a századnak valamelyik oktatópilótájával, amelybe a Repülőbázis felvételt hirdetett.

A felvételi eljárás második lépése:
A jelentkező (továbbiakban növendék), a számára kijelölt oktatópilóta és az ezred vezetőségének (vagy valamely tagjának) jelenlétében, elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

Sikeres vizsga és a következő kritériumok teljesülése esetén:
  • szélessávú internetkapcsolat
  • szükséges szoftverek
  • joystick (HOTAS ajánlott)
  • mikrofon
  • minimum 1 személyes találkozás az ezred tagjaival a növendéki státusz ideje alatt (közös buli, lanparty, reptérlátogatás, repülőnap, stb.) a Repülőbázis által szervezett eseményen. A növendék felvételi kérelme a Repülőbázis vezetősége elé kerül. A vezetőség, az oktatópilóták, a századparancsnokok és kérdéses esetben a teljes tagság véleményét figyelembe véve hozza meg döntését a növendék felvételéről vagy a felvételi kérelem elutasításáról.
A döntést 4 fő jellemző fogja befolyásolni:
  • elméleti felkészültség
  • gyakorlati felkészültség
  • Teamspeak-en történő megjelenés gyakorisága
  • személyes jellemzők.

A minden feltételnek megfelelő növendék az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis elismerésének jeléül felveheti az 59th előtagot, megkapja az ehhez járó privilégiumokat és hivatalosan is a Repülőbázis állományába kerül beosztott repülőgép-vezetői státuszban.

VI. Tagság megszűnése

Bármely tag indoklás nélkül kérheti tagságának akár azonnali megszüntetését, amelyet a Repülőbázis köteles tudomásul venni és a tagot az állományból törölni. Megszüntethető annak a tagnak a tagsága, aki súlyosan vagy többször ismétlődően vét az alapszabály bármely pontjában megfogalmazottak ellen, valamint jelentős inaktivitást mutat. A kilépett vagy eltanácsolt tag a továbbiakban nem viselheti az „59th” előtagot és nem tarthat igényt a korábban befizetett anyagi hozzájárulásaira.

VII. Az alapszabály módosítása és a személyi állományban történő változtatások

Az alapszabály változtatása az állandó tagok legalább kétharmadának egyetértése esetén történhet meg. A beosztások és rendfokozatok meghatározása a Bázisparancsnok, a Bázisparancsnok helyettes, valamint a századparancsnokok együttes döntése alapján történik.

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis fórumszabályzata

Légy üdvözölve az MH 59. VRB fórumán!
Fórumunk bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy a fórum használata során sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltető Repülőbázis érdekei ne sérüljenek, felhívjuk figyelmedet a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak.

Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az általad választott azonosító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheted közzé kérdéseidet, hozzászólásaidat.

A regisztráció során a leendő fórumtag elfogadja a Repülőbázis fórum szabályzatát, és azt magára kötelező érvényűnek veszi, mindig annak megfelelően viselkedik a fórumon! Elfogadja továbbá, hogy a fórumba beírt hozzászólások sorsáról a továbbiakban nem rendelkezik, azok a Repülőbázis tulajdonát képezik!

A regisztrációhoz felhasználói név, jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az általad választott azonosító már használatban van, kérjük, válassz másikat. A regisztrációs űrlap további mezőinek kitöltése nem kötelező. Az általad megadott személyes adatokat nem használjuk fel marketing célokra, és nem adjuk ki harmadik félnek.

Légy segítőkész!
Az új fórumtagokkal légy türelmes! A régebbi (nagyobb tapasztalatú) tagok segítsék őket eligazodni a fórumon, és a szabályok rengetegében.

Légy tisztelettudó!
Ne támadj a másikra, ne személyeskedj, ne bánts meg másokat! Vitatkozni lehet észérvekkel és indoklással, de mindig csak tisztelettudóan!

Ne zavard a másikat e-mailekkel és privát üzenetekkel, ha ő nemtetszését fejezte ki ezzel kapcsolatosan.

Ha egy házigazda vagy moderátor szól valamiért, azt okkal teszi. Figyelj oda rá, és cselekedj a kérésének megfelelően!

Légy figyelmes és körültekintő!
Mielőtt témát nyitsz, nézd meg, hogy van-e már ilyen téma a fórumon! Mielőtt hozzászólsz, gondold át a mondanivalódat, és igyekezz érthetően és helyesen írni.

Ne add meg sem saját, sem pedig más személyes adatait egyik témában sem, mert ez egy nyilvános fórum, így bárki elolvashatja! Ezeket értesítés nélkül töröljük! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (például e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet! Annak, aki az elérhetőségeket vagy a segítségkérő szándékot nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.

Légy törvénytisztelő!
Lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol a warez témák (honnan tölthetem le ezt vagy azt a játékot, hol találok hozzá törést stb.), és a vulgáris hozzászólások általánosak, de az MH 59. VRB fóruma nem ilyen hely! Az ilyen hozzászólásokat akár jelzés nélkül, azonnal töröljük.

Tilos minden olyan tevékenység folytatása, valamint hirdetése, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.

Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek, linkek, idézetek elküldése.
Az interneten fellelhető írások, szövegek, képek zömére a Szerzői Jogi Törvény megfelelő szabályozásai vonatkoznak. Kérjük, ezt vedd figyelembe, amikor más oldalakról idézel, illetve illesztesz be képeket a fórumba!

Nem toleráljuk a warezt! Burkoltan sem!
Leegyszerűsítve: NÁLUNK TILTOTT TÉMA A WAREZ és ha ezt nem tartod észben, mi nem tartunk meg tagként! Ugye világos?!
Az alábbi pontokban olyan dolgokat foglaltunk össze, melynek betartásával mindenki számára megkönnyítik a fórumozóknak, a fórum használatát. A házigazdák fenti alapvető szabályok mellett az itt leírtakat is betartatják a fórumozókkal

BETARTANDÓ FÓRUMOZÁSI SZABÁLYOK, TANÁCSOK

1. A fórumra kizárólag egy általad választott azonosító és jelszó megadása után küldhetsz üzeneteket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az azonosítóra is vonatkoznak a fórum szabályai. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házigazdái meg fognak kérni, hogy válassz másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel eleget, az azonosító használatát és a hozzászólás jogát is megvonhatják tőled.

2. A fórum szerkezete lehetővé teszi, hogy kérdéseidet a megfelelő helyen tudd feltenni, ezért figyelj rá, hogy a témát a fórum megfelelő szekciójában (témakörében) nyisd meg. Ha tévedésből rossz helyen nyitottál témát, fordulj a téma házigazdájához privát üzenetben (PÜ)!

Semmiképp ne tedd fel ugyanazt a kérdést több helyen! Ezzel csak a moderátoroknak csinálsz munkát, az egyiket úgy is törölni fogják!

3. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés (beleértve a téma címét is) sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapj a problémádra, ezért kérjük, hogy törekedj a világos, pontos fogalmazásra. Hasonló okból, válaszaidban igyekezz egyértelműen fogalmazni. A nehezen érthető témaindító hozzászólásokat jelzés nélkül töröljük. Kérjük, ne használj szlenget, felesleges rövidítéseket a hozzászólásodban!

Mindenkitől elvárjuk a magyar nyelv és a helyesírási szabályok használatát a fórumon! (Gyengébbek kedvéért: kötelező ékezetekkel írni, kötelező a mondatokat nagy kezdőbetűvel kezdeni és a megfelelő írásjellel lezárni stb.) Természetesen a külföldről író fórumozók, az ékezetes karakterkészlet hiánya miatt, nyugodtan írjanak ékezet nélkül, lehet, hogy egy moderátor rá fog kérdezni, de ez nem kizáró tényező.

A fórum nem SMS, ne tömörítsd a mondanivalód, használj szóközöket az írásjelek után!

Mi kultúremberek vagyunk, és elvárjuk, hogy fórumozóink is azok legyenek. Épp ezért megköveteljük a kulturált társalgási hangnemet: tilos a káromkodás, egymás sértegetése stb.

4. Mielőtt elküldesz egy üzenetet, lehetőség szerint legalább egyszer olvasd át a szöveget elejétől a végéig és használd a "Hozzászólás előnézete" funkciót.

5. Kerüld a témába nem vágó megnyilvánulásokat! Ha egy moderátor ilyen hozzászólással találkozik, akkor azt vagy törli, vagy áthelyezi a megfelelő helyre.

6. Előtted íródott teljes hozzászólást lehetőleg soha ne idézz be! Még ha nem is az utolsó hozzászólásra reagálsz, lehetőleg akkor se idézd be a teljes hozzászólást, csak azt a részét, amire válaszolsz.

7. A fórumra maximum 640x480-as (vagy 480x640-es) kép szúrható be! Számos lehetőség áll a rendelkezésedre, amennyiben ennél nagyobb fotót vagy rajzot szeretnél megosztani a többiekkel. A képet beillesztheted hivatkozásként, illetve készíthetsz előnézeti képet is, amely a nagyobb, teljes méretű állományra mutat.

8. Lehetőséged van arra, hogy a hozzászólásaidat aláírással lásd el. Ez a szöveg minden hozzászólásod végén meg fog jelenni. (Kivéve, ha kikapcsolod a fórum beállításai között.) Kérjük, figyelj arra, hogy az aláírásod sem tartalmazhat a fórum szabályzata által tiltott dolgokat, illetve törekedj rá, hogy az aláírásod formai szempontból se zavarja a fórum többi olvasóját a témák áttekintésében. Ahogyan a hozzászólásokban, úgy az aláírásban sem megengedett a piros (vagy ahhoz nagyon hasonló) szín használata. Amennyiben az aláírásod nem felel meg a fenti kritériumoknak, a házigazdák fenntartják maguknak a jogot, hogy teljes egészében töröljék azt, vagy figyelmeztessenek a szabályok betartására!

9. Minden szavazásra vonatkozik a Fórumszabályzat függetlenül attól, hogy van-e hozzászólási lehetőség vagy nincs. Mivel minden fórumozó csak egyszer szavazhat, jól gondold meg, mire adod a voksodat, továbbá ha magad teszel fel kérdést, gondolj át minden válaszlehetőséget, mielőtt megnyitod a szavazást, mivel utólagosan nincs lehetőséged szerkeszteni!

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet kötelező jellegű sem a fórum üzemeltetőire, sem a többi fórumozóra. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a szavazásoknak úgy van igazán értelme, ha valóban olyan témáról szólnak, amely közérdeklődésre számíthat. Ezért kérünk, hogy minden apró-cseprő dologról ne indíts szavazást, mert a többség megunja, kevesebben fognak szavazni, így elveszti az eredeti értelmét és célját ez a lehetőség.

10. Tilos direkt reklámok folytatása a fórumon! Kivételt képeznek a non-profit, üzleti tevékenységet nem folytató weboldalak, szervezetek és tevékenység. Ajánlani termékeket, boltokat, szervizeket értelemszerűen lehet, aláírásban szerepelhet a saját weboldalad linkje abban az esetben is, ha azon üzleti tevékenység is folyik.

Amennyiben találkozol a fórum szabályzatába ütköző hozzászólással, kérjük, juttasd tudtunkra a PM gombon keresztül. Köszönjük!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori házigazdái, moderátorai illetve az adminisztrátor fenntartják maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a fenti szabályzatot sorozatosan és durván megszegik.

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, témákat vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról.

A moderálási elvekről a következőkben olvashatsz.

MODERÁLÁSI ALAPELVEK
A Repülőbázis fórumán minden témakör moderált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók egy csoportja figyelemmel kíséri az adott témakörhöz tartozó témákat és azokban a fenti szabályok betartását. Ezek a fórumozók a házigazdák illetve a moderátorok. A házigazdák és moderátorok különleges jogosultságaik révén törölni tudnak bármely hozzászólást és témát, továbbá egyéb eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén.

Egy témakörnek több házigazdája is lehet, illetve vannak olyan házigazdák, akik a fórum egészét felügyelik, és bárhol képesek beavatkozni.
A fórummal kapcsolatos kérdésekkel bátran fordulhatsz a házigazdákhoz, illetve a technikai szerkesztésben is ők segíthetnek. A technikai szerkesztést abban az esetben kérheted, ha a hozzászólásod szerkesztési idejének (24 óra) letelte után a hozzászólásodban szereplő szövegen szeretnél javíttatni, témacímet akarsz átszerkesztetni, esetleg a szavazási opciókat akarod megváltoztatni. Ilyenkor szándékod a PM gombbal juttathatod a témakör házigazdáinak tudtára.

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általad indított téma olyan horderejű információt tartalmaz, amely jó, ha folyamatosan szem előtt van, akkor a házigazdától kérheted, hogy a témát emelje ki (ilyenkor mindig az első oldalon marad a téma). A kiemelésről a házigazdák és a moderátorok döntenek saját belátásuk szerint (tehát el is utasíthatják a kérést). A kiemelés nem örök érvényű, később megszüntethető.

A moderálás lépései általában a következők:
Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi, és így a fórum moderátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör vagy téma tartalmán (például hozzászólás vagy teljes téma törlése), ilyenkor a szabályzatot megszegő fórumozó figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumozón kívül más nem láthatja). Bizonyos idő elteltével a figyelmeztetés "elévülhet", erről is tájékoztatást kap az illető.

A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti (ritkábban: hosszú ideig tartó) megvonását eredményezheti. Bizonyos, nagyon kirívó esetekben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható. Kizárás után további regisztrációs próbálkozások nem megengedettek. (Extrém esetben feljelentünk zaklatásért!)

Amennyiben nem értesz egyet a házigazda döntésével, kérjük elsősorban vele próbáld meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed, hogy nem tudtok dűlőre jutni, megkereshetsz egy másik moderátort vagy a fórum üzemeltetőjét, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet.

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot a fórumszabályzat szövegének módosítására.

Köszönjük, hogy elolvastad, a továbbiakban jó fórumozást kívánunk!
Tovább a kategóriában: « Történet Linkek »