Menü

Menü (3)

Online versenyek, Hadjáratok, Virtuális repülőnapok

Magyar virtuális századok

Külföldi virtuális századok

Lock-on oldalak

Rajongói oldalak, online közösségek

Hotas vezérlők, pedálok, fejkövetők oldalai

Repüléssel kapcsolatos egyéb oldalak

Egyéb érdekes linkek
csütörtök, 01 január 2009 17:15

Szabályzat

Írta:
I. A virtuális repülőbázis célja

Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis (továbbiakban Repülőbázis) egyrészt otthont kíván nyújtani azoknak, akik az online repülést egy olyan baráti társaságban szeretnék művelni, ahol meglévő ismereteiket bővíthetik és a csoportban való repülés – mégha virtuális is – élményével gazdagodhatnak, másrészt hozzá szeretnének járulni a magyar online társadalom repülőszimulátor ágának fejlődéséhez. Névadójával, a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázissal, valamint támogatójával, a JETfly-al folyamatosan tartja a kapcsolatot, népszerűsíti tevékenységüket, és lehetősége szerint segíti azok munkáját.

II. Szervezeti felépítés

A Repülőbázis szervezeti felépítésében követi a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis mintáját. Virtuális kiképzési repülések és bevetések alkalmával érvényesülnek a szigorú katonai hierarchián alapuló irányítási és végrehajtási módok, egyéb esetekben azonban a Repülőbázis baráti társaságként érti magát, így az általános társas érintkezés írott és íratlan szabályait tartja magára nézve kötelezőnek. A Repülőbázis szervezeti felépítését az Állománytábla tartalmazza.

III. A tagok jogai

A Repülőbázis tagja tetszőleges alkalommal és gyakorisággal részt vehet bármilyen jellegű közös online repülésen és egyéb közös programokon. Használhatja a Repülőbázis Teamspeak szerverét, a tárhelyként funkcionáló FTP szerverét, és az online repülések kiszolgálására fenntartott szerverét. Nick-jéhez viselheti az „59th” előtagot. Tagja lehet más, nem repüléssel foglalkozó csapatoknak, klánoknak, stb. Beosztástól és rendfokozattól függetlenül megilleti a tisztelet és a tolerancia a Repülőbázis többi tagjától.

IV. A tagok kötelességei

A Repülőbázis tagja köteles mind online, mind hagyományos értelemben vett közös programokon úgy viselkedni, hogy azzal mások szórakozását ne rontsa, a hangulatot ne rombolja. Alapvető elvárás a mások iránti tisztelet és tolerancia. Kiképzési repüléseken és virtuális bevetéseken szem előtt kell tartania a feladat csapatmunka jellegét, és a sikeres végrehajtás érdekében egyéni elképzeléseinek megvalósítását alá kell rendelnie e követelménynek. A tag köteles elméleti és gyakorlati tudását folyamatosan növelni, szükség esetén pedig társait is segíteni a „szakmai” fejlődésben. Olyan online repüléseken, amelyeken nem csak a Repülőbázis tagjai vesznek részt, különös figyelmet köteles fordítani a kulturált viselkedésre, a játék tisztaságára, és arra, hogy tudásának száz százalékát nyújtsa. Fórumokon, vagy bármely más helyen, ahol a Repülőbázist képviseli, vagy a saját véleményét az „59th” előtagú nick-je alatt tárja a nyilvánosság elé, úgy kell ezt megtennie, hogy az összhangban legyen mind az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, mind az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis által képviselt értékekkel és a civilizált közlési formákkal. A tag köteles anyagilag hozzájárulni az olyan jellegű kiadásokhoz, amely olyan áru vagy szolgáltatás beszerzését illetve igénybe vételét célozza, amely a Repülőbázis javát, fejlődését, kényelmét, stb. szolgálja, azt a tagok többsége megszavazta, és amely nem jelent ésszerűtlenül nagy terhet egyetlen tagra nézve sem.

V. Tagok felvétele

A Repülőbázisnak nem célja, hogy kezdő vagy nagyon kevés gyakorlattal rendelkező tagok képzését felvállalja, de ugyanakkor nem elvárás a profi színvonalú virtuális repülőtudás és harci tapasztalat sem.

A felvételi eljárás első lépése:
Egy olyan elméleti és gyakorlati vizsga, amely a jelentkező repüléssel kapcsolatos elméleti
tudását, a "Lock On” szimulátor orosz repülőgépeinek és fegyvereinek kezelését, az alapvető műszerek ismeretét és az általuk adott információk értelmezését, valamint a legfontosabb harci eljárásokban való jártasságot méri fel. Sikeres vizsgát követően a jelentkező megkezdheti a felkészülést annak a századnak valamelyik oktatópilótájával, amelybe a Repülőbázis felvételt hirdetett.

A felvételi eljárás második lépése:
A jelentkező (továbbiakban növendék), a számára kijelölt oktatópilóta és az ezred vezetőségének (vagy valamely tagjának) jelenlétében, elméleti és gyakorlati vizsgát tesz.

Sikeres vizsga és a következő kritériumok teljesülése esetén:
  • szélessávú internetkapcsolat
  • szükséges szoftverek
  • joystick (HOTAS ajánlott)
  • mikrofon
  • minimum 1 személyes találkozás az ezred tagjaival a növendéki státusz ideje alatt (közös buli, lanparty, reptérlátogatás, repülőnap, stb.) a Repülőbázis által szervezett eseményen. A növendék felvételi kérelme a Repülőbázis vezetősége elé kerül. A vezetőség, az oktatópilóták, a századparancsnokok és kérdéses esetben a teljes tagság véleményét figyelembe véve hozza meg döntését a növendék felvételéről vagy a felvételi kérelem elutasításáról.
A döntést 4 fő jellemző fogja befolyásolni:
  • elméleti felkészültség
  • gyakorlati felkészültség
  • Teamspeak-en történő megjelenés gyakorisága
  • személyes jellemzők.

A minden feltételnek megfelelő növendék az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis elismerésének jeléül felveheti az 59th előtagot, megkapja az ehhez járó privilégiumokat és hivatalosan is a Repülőbázis állományába kerül beosztott repülőgép-vezetői státuszban.

VI. Tagság megszűnése

Bármely tag indoklás nélkül kérheti tagságának akár azonnali megszüntetését, amelyet a Repülőbázis köteles tudomásul venni és a tagot az állományból törölni. Megszüntethető annak a tagnak a tagsága, aki súlyosan vagy többször ismétlődően vét az alapszabály bármely pontjában megfogalmazottak ellen, valamint jelentős inaktivitást mutat. A kilépett vagy eltanácsolt tag a továbbiakban nem viselheti az „59th” előtagot és nem tarthat igényt a korábban befizetett anyagi hozzájárulásaira.

VII. Az alapszabály módosítása és a személyi állományban történő változtatások

Az alapszabály változtatása az állandó tagok legalább kétharmadának egyetértése esetén történhet meg. A beosztások és rendfokozatok meghatározása a Bázisparancsnok, a Bázisparancsnok helyettes, valamint a századparancsnokok együttes döntése alapján történik.

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis fórumszabályzata

Légy üdvözölve az MH 59. VRB fórumán!
Fórumunk bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad véleménycserére, ám annak érdekében, hogy a fórum használata során sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltető Repülőbázis érdekei ne sérüljenek, felhívjuk figyelmedet a következő szabályokra, melyek minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak.

Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az általad választott azonosító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheted közzé kérdéseidet, hozzászólásaidat.

A regisztráció során a leendő fórumtag elfogadja a Repülőbázis fórum szabályzatát, és azt magára kötelező érvényűnek veszi, mindig annak megfelelően viselkedik a fórumon! Elfogadja továbbá, hogy a fórumba beírt hozzászólások sorsáról a továbbiakban nem rendelkezik, azok a Repülőbázis tulajdonát képezik!

A regisztrációhoz felhasználói név, jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben az általad választott azonosító már használatban van, kérjük, válassz másikat. A regisztrációs űrlap további mezőinek kitöltése nem kötelező. Az általad megadott személyes adatokat nem használjuk fel marketing célokra, és nem adjuk ki harmadik félnek.

Légy segítőkész!
Az új fórumtagokkal légy türelmes! A régebbi (nagyobb tapasztalatú) tagok segítsék őket eligazodni a fórumon, és a szabályok rengetegében.

Légy tisztelettudó!
Ne támadj a másikra, ne személyeskedj, ne bánts meg másokat! Vitatkozni lehet észérvekkel és indoklással, de mindig csak tisztelettudóan!

Ne zavard a másikat e-mailekkel és privát üzenetekkel, ha ő nemtetszését fejezte ki ezzel kapcsolatosan.

Ha egy házigazda vagy moderátor szól valamiért, azt okkal teszi. Figyelj oda rá, és cselekedj a kérésének megfelelően!

Légy figyelmes és körültekintő!
Mielőtt témát nyitsz, nézd meg, hogy van-e már ilyen téma a fórumon! Mielőtt hozzászólsz, gondold át a mondanivalódat, és igyekezz érthetően és helyesen írni.

Ne add meg sem saját, sem pedig más személyes adatait egyik témában sem, mert ez egy nyilvános fórum, így bárki elolvashatja! Ezeket értesítés nélkül töröljük! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (például e-mail, privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet! Annak, aki az elérhetőségeket vagy a segítségkérő szándékot nem ellenőrizte, illetve jogosulatlanul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.

Légy törvénytisztelő!
Lehet, hogy vannak olyan helyek, ahol a warez témák (honnan tölthetem le ezt vagy azt a játékot, hol találok hozzá törést stb.), és a vulgáris hozzászólások általánosak, de az MH 59. VRB fóruma nem ilyen hely! Az ilyen hozzászólásokat akár jelzés nélkül, azonnal töröljük.

Tilos minden olyan tevékenység folytatása, valamint hirdetése, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül.

Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cselekedetekre felbujtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek, linkek, idézetek elküldése.
Az interneten fellelhető írások, szövegek, képek zömére a Szerzői Jogi Törvény megfelelő szabályozásai vonatkoznak. Kérjük, ezt vedd figyelembe, amikor más oldalakról idézel, illetve illesztesz be képeket a fórumba!

Nem toleráljuk a warezt! Burkoltan sem!
Leegyszerűsítve: NÁLUNK TILTOTT TÉMA A WAREZ és ha ezt nem tartod észben, mi nem tartunk meg tagként! Ugye világos?!
Az alábbi pontokban olyan dolgokat foglaltunk össze, melynek betartásával mindenki számára megkönnyítik a fórumozóknak, a fórum használatát. A házigazdák fenti alapvető szabályok mellett az itt leírtakat is betartatják a fórumozókkal

BETARTANDÓ FÓRUMOZÁSI SZABÁLYOK, TANÁCSOK

1. A fórumra kizárólag egy általad választott azonosító és jelszó megadása után küldhetsz üzeneteket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az azonosítóra is vonatkoznak a fórum szabályai. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házigazdái meg fognak kérni, hogy válassz másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel eleget, az azonosító használatát és a hozzászólás jogát is megvonhatják tőled.

2. A fórum szerkezete lehetővé teszi, hogy kérdéseidet a megfelelő helyen tudd feltenni, ezért figyelj rá, hogy a témát a fórum megfelelő szekciójában (témakörében) nyisd meg. Ha tévedésből rossz helyen nyitottál témát, fordulj a téma házigazdájához privát üzenetben (PÜ)!

Semmiképp ne tedd fel ugyanazt a kérdést több helyen! Ezzel csak a moderátoroknak csinálsz munkát, az egyiket úgy is törölni fogják!

3. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés (beleértve a téma címét is) sokat segíthet abban, hogy mihamarabb választ kapj a problémádra, ezért kérjük, hogy törekedj a világos, pontos fogalmazásra. Hasonló okból, válaszaidban igyekezz egyértelműen fogalmazni. A nehezen érthető témaindító hozzászólásokat jelzés nélkül töröljük. Kérjük, ne használj szlenget, felesleges rövidítéseket a hozzászólásodban!

Mindenkitől elvárjuk a magyar nyelv és a helyesírási szabályok használatát a fórumon! (Gyengébbek kedvéért: kötelező ékezetekkel írni, kötelező a mondatokat nagy kezdőbetűvel kezdeni és a megfelelő írásjellel lezárni stb.) Természetesen a külföldről író fórumozók, az ékezetes karakterkészlet hiánya miatt, nyugodtan írjanak ékezet nélkül, lehet, hogy egy moderátor rá fog kérdezni, de ez nem kizáró tényező.

A fórum nem SMS, ne tömörítsd a mondanivalód, használj szóközöket az írásjelek után!

Mi kultúremberek vagyunk, és elvárjuk, hogy fórumozóink is azok legyenek. Épp ezért megköveteljük a kulturált társalgási hangnemet: tilos a káromkodás, egymás sértegetése stb.

4. Mielőtt elküldesz egy üzenetet, lehetőség szerint legalább egyszer olvasd át a szöveget elejétől a végéig és használd a "Hozzászólás előnézete" funkciót.

5. Kerüld a témába nem vágó megnyilvánulásokat! Ha egy moderátor ilyen hozzászólással találkozik, akkor azt vagy törli, vagy áthelyezi a megfelelő helyre.

6. Előtted íródott teljes hozzászólást lehetőleg soha ne idézz be! Még ha nem is az utolsó hozzászólásra reagálsz, lehetőleg akkor se idézd be a teljes hozzászólást, csak azt a részét, amire válaszolsz.

7. A fórumra maximum 640x480-as (vagy 480x640-es) kép szúrható be! Számos lehetőség áll a rendelkezésedre, amennyiben ennél nagyobb fotót vagy rajzot szeretnél megosztani a többiekkel. A képet beillesztheted hivatkozásként, illetve készíthetsz előnézeti képet is, amely a nagyobb, teljes méretű állományra mutat.

8. Lehetőséged van arra, hogy a hozzászólásaidat aláírással lásd el. Ez a szöveg minden hozzászólásod végén meg fog jelenni. (Kivéve, ha kikapcsolod a fórum beállításai között.) Kérjük, figyelj arra, hogy az aláírásod sem tartalmazhat a fórum szabályzata által tiltott dolgokat, illetve törekedj rá, hogy az aláírásod formai szempontból se zavarja a fórum többi olvasóját a témák áttekintésében. Ahogyan a hozzászólásokban, úgy az aláírásban sem megengedett a piros (vagy ahhoz nagyon hasonló) szín használata. Amennyiben az aláírásod nem felel meg a fenti kritériumoknak, a házigazdák fenntartják maguknak a jogot, hogy teljes egészében töröljék azt, vagy figyelmeztessenek a szabályok betartására!

9. Minden szavazásra vonatkozik a Fórumszabályzat függetlenül attól, hogy van-e hozzászólási lehetőség vagy nincs. Mivel minden fórumozó csak egyszer szavazhat, jól gondold meg, mire adod a voksodat, továbbá ha magad teszel fel kérdést, gondolj át minden válaszlehetőséget, mielőtt megnyitod a szavazást, mivel utólagosan nincs lehetőséged szerkeszteni!

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet kötelező jellegű sem a fórum üzemeltetőire, sem a többi fórumozóra. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a szavazásoknak úgy van igazán értelme, ha valóban olyan témáról szólnak, amely közérdeklődésre számíthat. Ezért kérünk, hogy minden apró-cseprő dologról ne indíts szavazást, mert a többség megunja, kevesebben fognak szavazni, így elveszti az eredeti értelmét és célját ez a lehetőség.

10. Tilos direkt reklámok folytatása a fórumon! Kivételt képeznek a non-profit, üzleti tevékenységet nem folytató weboldalak, szervezetek és tevékenység. Ajánlani termékeket, boltokat, szervizeket értelemszerűen lehet, aláírásban szerepelhet a saját weboldalad linkje abban az esetben is, ha azon üzleti tevékenység is folyik.

Amennyiben találkozol a fórum szabályzatába ütköző hozzászólással, kérjük, juttasd tudtunkra a PM gombon keresztül. Köszönjük!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori házigazdái, moderátorai illetve az adminisztrátor fenntartják maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a fenti szabályzatot sorozatosan és durván megszegik.

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül hozzászólásokat, témákat vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról.

A moderálási elvekről a következőkben olvashatsz.

MODERÁLÁSI ALAPELVEK
A Repülőbázis fórumán minden témakör moderált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók egy csoportja figyelemmel kíséri az adott témakörhöz tartozó témákat és azokban a fenti szabályok betartását. Ezek a fórumozók a házigazdák illetve a moderátorok. A házigazdák és moderátorok különleges jogosultságaik révén törölni tudnak bármely hozzászólást és témát, továbbá egyéb eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén.

Egy témakörnek több házigazdája is lehet, illetve vannak olyan házigazdák, akik a fórum egészét felügyelik, és bárhol képesek beavatkozni.
A fórummal kapcsolatos kérdésekkel bátran fordulhatsz a házigazdákhoz, illetve a technikai szerkesztésben is ők segíthetnek. A technikai szerkesztést abban az esetben kérheted, ha a hozzászólásod szerkesztési idejének (24 óra) letelte után a hozzászólásodban szereplő szövegen szeretnél javíttatni, témacímet akarsz átszerkesztetni, esetleg a szavazási opciókat akarod megváltoztatni. Ilyenkor szándékod a PM gombbal juttathatod a témakör házigazdáinak tudtára.

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általad indított téma olyan horderejű információt tartalmaz, amely jó, ha folyamatosan szem előtt van, akkor a házigazdától kérheted, hogy a témát emelje ki (ilyenkor mindig az első oldalon marad a téma). A kiemelésről a házigazdák és a moderátorok döntenek saját belátásuk szerint (tehát el is utasíthatják a kérést). A kiemelés nem örök érvényű, később megszüntethető.

A moderálás lépései általában a következők:
Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi, és így a fórum moderátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör vagy téma tartalmán (például hozzászólás vagy teljes téma törlése), ilyenkor a szabályzatot megszegő fórumozó figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumozón kívül más nem láthatja). Bizonyos idő elteltével a figyelmeztetés "elévülhet", erről is tájékoztatást kap az illető.

A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti (ritkábban: hosszú ideig tartó) megvonását eredményezheti. Bizonyos, nagyon kirívó esetekben a fórumozó azonnal és végérvényesen kizárható. Kizárás után további regisztrációs próbálkozások nem megengedettek. (Extrém esetben feljelentünk zaklatásért!)

Amennyiben nem értesz egyet a házigazda döntésével, kérjük elsősorban vele próbáld meg tisztázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed, hogy nem tudtok dűlőre jutni, megkereshetsz egy másik moderátort vagy a fórum üzemeltetőjét, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet.

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot a fórumszabályzat szövegének módosítására.

Köszönjük, hogy elolvastad, a továbbiakban jó fórumozást kívánunk!
csütörtök, 01 január 2009 17:13

Történet

Írta:

Az MH 59. Virtuális Repülőbázis a 2005-ös kecskeméti Nemzetközi Repülőnap sajtótájékoztatójának keretében alakult meg hivatalosan, azonban tagjainak jelentős része a nagy múltra visszatekintő 42nd Red Hunters online ezred kötelékéből érkezett. Ugyan az MH 59. VRB nem jogutódja a 42nd Red Hunters-nek, de annak hagyományai és eszmeisége tovább él a repülőbázis keretei között, ezért tartjuk szükségesnek, hogy ismertessük a 42nd Red Hunters történetét.


Egy online század megalapításának gondolata egymástól függetlenül már a millenium előtt felmerült a két alapító, Reaper és Seaweed fejében, ám a gondolat csupán 2001. nyarán kezdet formát ölteni, amikor is egy véletlen folytán találkoztak. Az alapítás munkálataihoz Bird is csatlakozott. Az alapító tagok orosz repülőgépek és technika iránti affinitásuk egyértelművé tette, hogy a századot egy olyan szimulátor köré szervezik, amely egy keleti típus köré épül. Ez a szimulátor az Eagle Dynamics fejlesztőcsapat Flanker 2.0 nevű programja volt, amely főleg az akkori piacon egyedülálló repülési modelljével tűnt ki. A honlap elkészültével az újabb tagok jelentkezése szinte várható volt. A korai időszakban jelentkezettek közül sokan mind a mai napig velünk tartanak, de természetesen vannak olyanok is, akik műszaki nehézségek, illetve magánéletükben bekövetkezett változások, vagy egyéb okok miatt már nincsenek velünk. Az 42nd Red Hunters VFS (Virtual Fighter Squadron – Virtuális Vadászrepülő Század) megalapítása mérföldkőnek tekinthető a magyar szimulátor közösség életében, hiszen mind a 42nd század, mind pedig a jelenlegi MH 59. a mai napig a legnagyobb és legismertebb modern sugárhajtású típusokkal repülő magyar online közösség. Ennek ellenére a század életében szintén fontos szerepet játszott anno az IL-2 nevű második világháborús szimulátor is, mivel a program online hadjáratai révén külföldön is ismert lett a század. Ismertségén még sokat lendített egy Aranysasban (ex Top Gun) megjelent cikk is.


A rendszeres repülések, illetve online háborúkban való részvétel, továbbá a növekedő tagság igényei világossá tették egy csapásmérő század szervezésének szükségességét is, ez azonban a 42nd Red Hunters VFS felépítésének gyökeres változását hozta volna magával. Az egyik alapító tag, Seaweed 2003. augusztusi kiválása a századból, továbbá a Flanker 2.0 utódjának tekinthető Lock on: Modern Air Combat nevű szimulátor küszöbön álló megjelenése arra késztette a többi tagot, hogy a sokáig halogatott döntéseket meghozzák. Így született meg 2003. szeptemberében a 42nd Red Hunters TFW (Tactical Fighter Wing – Harcászati Repülőezred). Az ezredet két század, az 51st Foxhound MiG-29-cel repülő vadász-század – amelyet később 51st Vultures-é kereszteltünk át – illetve a 33rd Lawnmowers Su-25-tel „felszerelt” csapásmérő század alkotta.


Szintén erre az időszakra tehető a század/ezred kapcsolata a JETfly online repülési magazinnal és Koncsik Istvánnal. Ennek a kapcsolatnak a gyümölcse az I. Magyar Repülőszimulátor Bajnokság, amelynek szervezésében segített az ezred. Ekkor még a versenyen résztvevő hivatásos vadászpilóták egyike (Szatyi, aki egyébként tagunk) maga mögé utasította az ezred tagjait, hiszen "csupán" a második és harmadik helyet sikerült megszerezni. A helyzet a 2004. októberében megrendezett II. Magyar Repülőszimulátor Bajnokságon teljesen megváltozott, hiszen az immár jóval nagyobb méretű versenyen egyenesen az első hat helyet szerezte meg az ezred. Ez az eredmény ezredünkre nézve sok szempontból dicséretes, azonban egyben rémisztő is, hiszen rámutatott a magyar szimulátor társadalom elmaradottságára is.


A bajnokság után merült fel Koncsik Istvánban az az ötlet, hogy a már a civil területen bevált együttműködéshez hasonlóan a katonai online repülés terén is hasonló szimbiózist lehetne kialakítani egy virtuális század és egy valós között. Tekintve, hogy az ezredben több olyan személy is „szolgált”, aki a kecskeméti reptéren pilóta vagy műszaki, a választás egyáltalán nem bizonyult nehéznek. A kecskeméti repülőbázis vezetősége is pozitívan viszonyult a kérdéshez, így 2005. tavaszára elhárult minden akadály az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis megalakulása elől. Tekintve, hogy így hivatalos kapcsolatba kerültek a 42nd Red Hunters TFW tagjai a valós MH 59-cel, ezért a virtuális ezred állománya arra az álláspontra helyezkedett, hogy ebbe a “kalandba” tiszta lappal vágunk bele. Így tehát az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Virtuális Repülőbázis megalakulásával egyidőben megszűnt a 42nd Red Hunters TFW. Azóta több országos és nemzetközi versenyen, valamint virtuális repülőnapokon képviseltette magát a Repülőbázis, melyeken kivétel nélkül jelentős sikereket értünk el. Közösségünk céljául tűzte ki, hogy egyrészt otthont nyújtson azoknak, akik az online repülést egy olyan baráti társaságban szeretnék művelni, ahol meglévő ismereteiket bővíthetik és a csoportban való repülés – mégha virtuális is – élményével gazdagodhatnak, másrészt hozzá szeretnének járulni a magyar online társadalom repülőszimulátor ágának fejlődéséhez.


Az online repülés mellett nagyon sok közösségi programot szervezett és szervez jelenleg is a közösség. Ilyenek pl. a repülős bulik, melyeken a valós civil szférában repülő tagok segítségével a virtuális pilóták is kipróbálhatják az igazi repülés élményét. Ezeken az összejöveteleken a jelenlegi és volt hivatásos vadász és helikopterpilóták is tiszteletüket szokták tenni, mintegy jelezve, hogy komolyan veszik azt amit csinálunk. Ezeken túl idesorolható még a repülőnapokon való részvétel, számtalan jó hangulatban eltelő LAN-party (ahol egyre kevésbé a repülés, mint inkább az együttlét élménye dominál), reptérlátogatások, vitorlázás, horgászat, stb. Mindezeknek köszönhetően az egyes tagok közötti baráti szálak egyre szorosabbakká váltak, s immár nem csupán egy online közösségről, hanem egy baráti társaságról beszélhetünk. Bízunk benne, hogy igyekezetünknek köszönhetően egyre többen kedvelik majd meg a szimulátorozást, s érzik majd úgy, hogy szívesen csatlakoznának.


Névadónk: vitéz Szentgyörgyi Dezső


Szentgyörgyi Dezső 1915-ben született Kőkúttapasztón. Elemi és polgári iskoláit Enyingen végezte. Alig volt 18 éves, amikor önként jelentkezett a Magyar Királyi Honvédségbe, és ezt követően kitűnővel végezte Székesfehérváron a kétéves repülőgép-vezetõi iskolát. Első műszaki beosztásában parancsnokai hamar felfigyeltek rá, és intelligenciája, rátermettsége, valamint szilárd jelleme miatt alkalmasnak találták arra, hogy vadászrepülőgép-vezetőnek képezzék ki. Ezt az iskolát 1938-ban fejezte be, kiváló minősítéssel. A II. világháborúban kiképzett harci pilótaként vett részt, a kárpátaljai hadműveletekben. Ekkor még az 1/2-es vadász-században teljesített szolgálatot. 1942. májusában már a legendás szolnoki 1/1-es "Dongó" század tagjaként került a keleti frontra. "Héja" és "Messerschmitt - 109"-es gépeken repült. Közel 18 hónapot töltött a hadműveleti területen, ahol a legeredményesebb vadászrepülővé nőtte ki magát, ugyanis 141 bevetésben vett részt, és 7 légi győzelmet aratott. Pályája a szintén legendás "Puma" osztályban folytatódott, amelyet 1944-ben szerveztek a haza légterének védelmére. Mire véget ért a háború, addigra Szentgyörgyi Dezső több mint 300 bevetéssel és 33 légi győzelemmel büszkélkedhetett.


1945-ben hadifogságba esett. Egy évvel később a MASZOVLET-nél alkalmazták utasszállító gépek pilótájaként. Itt 1950-ig repült, Li-2-es típusú gépen. Az ötvenes évek politikai viharai öt sem kímélték. Hűtlenség vádjával letartóztatták, börtönbe zárták. 1956. augusztusában szabadult. Lelkierejének, szorgalmának és kitartásának köszönhetően került vissza a MALÉV-hez. Tehetséges volt, értette a dolgát, így egyre feljebb jutott a ranglétrán. Az IL-14-es és IL-18-as típusok kapitányaként a legjobb pilóták közé tartozott.
1971. augusztus 28-án a koppenhágai Kastrup repülőtere előtt, leszállási manőver végrehajtása közben gépe a tengerbe csapódott. A legendás pilótának három hete lett volna a nyugdíjig. A baleset oka a mai napig ismeretlen. Az az ember volt, akinek halála után nem az számít, hogy 55 évet élt, hanem az, hogy 5 millió kilométert repült. Pályája során mindvégig a szerénység, az egyszerűség, a segítőkészség, a magas szintû szakmai felkészültség és a bajtársiasság jellemezte.


Szentgyörgyi Dezső életének apró, és mégis fontos momentumait kell felidéznünk ahhoz, hogy tudjuk, ki is volt ő valójában. Egyik ilyen momentum az, amikor a háború végén ott állt Ausztriában, és a világ bármely pontjára mehetett volna, mert elegendő tudása volt ahhoz, hogy a gazdag országok szívesen fogadják, ő azonban hazajött, mert hitte, hogy itt a helye. A MASZOVLET-hez történő jelentkezése során először elutasították. A szovjet vezető azonban ragaszkodott hozzá, annak ellenére, hogy tisztában volt azzal, miszerint Szentgyörgyi 27 szovjet gépet lőtt le. Tudta jól, hogy ez az ember nem fasiszta, hanem kiváló pilóta. A háború összes résztvevõje tisztelte őt. A magyarázat egyszerű. EMBER volt, csupa nagybetűvel. Amikor egy légi harc során az angol Mustang nem tudott visszalőni, Szentgyörgyi intett neki: menj! Úgy gondolkodott, hogy a háború két dologról szól: egyrészt meg kell védeni a hazát, másrészt aki először lő, az marad életben. Namármost aki nem tud lőni, az ott és akkor aligha lehet veszélyes, de ellenség végképp nem. Bátorsága már-már hátborzongató volt. A háborúban a Puma ezred néhány napig a Wiener Neustadti repülőtéren állomásozott. Fabarakkban laktak, a gépek a bokszokban álltak. Egy napon Szentgyörgyi Dezső palacsintasütéshez készülődött, csakhogy jött a légitámadás. Mindenki szaladt, a bajtársak fedezékbe vonultak. Húsz perc alatt elvonultak a "látogatók", a fiúk meg visszaballagtak a barakkba. Legnagyobb megdöbbenésükre Szentgyörgyi fütyörészve dobálta a palacsintákat, és még ahhoz is volt kedve, hogy közben nevetve ugrassa a bajtársakat. Az egész háború alatt semmi nem fogott rajta.


A sors furcsa iróniája egész élete, hiszen épségben végigküzdötte a háborút, túlélte a politikai üldöztetéseket, tevékenyen vette ki részét a magyar polgári repülés fejlesztésében, de nyugdíját már nem érhette meg.


"Vezérünk a bátorság, kísérőnk a szerencse" - szólt és szól ma is a Puma század jelmondata, ami Szentgyörgyi Dezső egész pályáját, életét jellemezte.